Hoppa till sidans innehåll

Våra kommitteerKurskommittén

Kommittén ska arbeta för att:

 • hålla hög kvalitet

  GRRC erbjuder kurser med utbildade ledare och trivsamt umgänge. Föreningen är lyhörd och öppen för delaktighet. 

 • vara attraktiv

  GRRC uppmuntrar och lockar så många som möjligt oavsett ålder, kön eller etnisk tillhörighet, till att välja dans som motionsform och fritidssysselsättning. 

 • erbjuda kurser i olika dansstilar

  För att svara upp till efterfrågan och vara en attraktiv dansförening erbjuder GRRC kurser i olika dansstilar och nivåer.

Arbetsgrupp Kursadmin

 • lägga ut föreningens kurser halvårsvis

 • sköta samtliga antagningar som berör kursverksamhet

 • bokning av lokalen till kursverksamhet

Medlemmar i kommittéen: Dharmanna Helander Wigh, Jan Lindström, Inger Lindström, Mikael Karlström, Annika Alfsdotter
Kontaktyta i styrelsen: Eliza Lindén

Mailadress: This is a mailto link

Arbetsgrupp Ledare

 • stötta och företräda våra instruktörer

 • länk mellan instruktörer, styrelsen och andra kommittéer

 • rekrytera nya instruktörer

 • utbilda och vidareutbilda instruktörer vid behov

 • regelbunden dialog med alla instruktörer

 • anordna aktiviteter för och möten med instruktörer för att få en bra sammanhållning

 • planera kurser med fokus på både instruktörers och deltagares bästa

Medlemmar i kommittéen: Jessika Nilsson, Anette Edström och Jenny Nokbin
Kontaktyta i styrelsen: Eliza Lindén

Mailadress: This is a mailto link

  

 

 

Trivselkommittén

Kommittén ska arbeta för att:

 • vara välkomnande
  Föreningens medlemmar ska känna sig välkomna och trivas i föreningen, oavsett ålder, kunskapsnivå och tidigare erfarenheter. Föreningen är lyhörd för önskemål och efterfrågan, verksamheten bygger även på delaktighet och omhändertagande av nya medlemmar.

 • vara inbjudande
  Föreningens lokaler, inredning och teknik ska var enkla, inbjudande och funktionella som stöd för verksamheten. Besökare ska känna sig trygga hos oss.

Arbetsgrupp Trivsel

 • socialdanskvällar/trivselkvällar för klubbens alla dansare

 • temakvällar för klubbens alla dansare, t.ex. följarkvällar, förarkvällar, prova på charleston, julsmörgås på julavslutning, kick off vid terminstart, halloweendans vid halloween, bussresa, socialdansläger osv.

Arbetsgrupp Café

 • beställa och fylla på varor i caféet samt tar hand om försäljningen i café

 • sammarbeta med klubbens andra kommittéer hjälpa till med inköp och bemanning i caféet under deras evenemang, t.ex. valentine swing, jack n jill tävling osv

 • köpa in avslutningsfika till samtliga kursdeltagare vid terminsavslut som delas ut av ledare.

Medlemmar i kommittéen: Agneta Eriksson, Hanna Markusson, Emma Eriksson, Johannes Hedqvist
Kontaktyta i styrelsen: Hanna Markusson

Mailadress: This is a mailto link

 

 

 

Tävlingskommittén

Kommittén ska arbeta för att:

 • vara utvecklande

  Föreningens tävlande, i alla nivåer och discipliner, ska ges goda förutsättningar för att utvecklas och uppnå de individuellt satta tävlingsmålen.

 • ha stor bredd

  Föreningen ska uppmuntra och verka för att de tävlande ska finnas inom samtliga av föreningens discipliner. Föreningen ska också uppmuntra tävlande inom alla nivåer, från R-tävlingar till GP-tävlingar och nationella och internationella mästerskap.

 • vara aktiv

  Föreningen ska finnas väl representerad med många tävlanden på ett stort antal tävlingar runt om i landet. Föreningen ska även arrangera tävlingar.

Arbetsgrupp tävling

 • boka tränare och instruktörer till träningstillfällen och läger

 • regelbundna träningstillfällen i föreningens regi

 • extra träningstillfällen och läger för aktivt tävlande

 • två gånger per år bjuda in till möte för alla som ingår i tävlingsverksamhetens satsning

 • avslutningsfest för tävlande

 • rekrytera nya tävlande, utveckla befintliga tävlande och verka för att lyfta fram ungdomar inom tävlingsdansen

 • anmäla dansare till tävlingar

 • hantera tävlingslicenser för klubbens tävlande

 • anordna arrangemang i samband med tävlingar

 • beställa och dela ut tävlingskläder

Medlemmar i kommittéen: Leif Carlsson, Christoffer Persson, Jessika Lindegren
Kontaktyta i styrelsen: Marcus Bergqvist


Mailadress: This is a mailto link

Arbetsgrupp Tävlingsarrangör

 • anordna medlemstävlingar och klubbmästerskap

Större tävlingar beslutas av styrelsen och hanteras som ett projekt/uppdrag (tex Bockrocken/Bockbuggen):

 • ta fram förslag till budget och plan för genomförandet av tävlingen

 • säkra funktionärer

 • arrangera och söka sanktion för både Regional som Nationella tävlingar

 • säkra funktionärer och ansvariga till tävlingar enligt danssportförbundets kriterier

 • vid behov utbilda funktionäret

Medlemmar i kommittéen: Erik Engel, Gösta Amnell
Kontaktyta i styrelsen: Marcus Bergqvist

Mailadress: This is a mailto link

 

 

 

Stödfunktion Lokal och teknik

 • drift och underhåll av lokal samt vid behov ta fram förslag till förändringar

 • drift och underhåll av tekniska utrustning och IT-miljö, tex larm, ljudanläggning, datorer

 • administrera behörigheter i många av klubbens IT-system

 • i samarbete med kassören göra en budget för driften och underhåll av lokalerna, tex. hyra, städ, möbler, byte och underhåll av data och ljudanläggningar

 • beställa och tillse att lokalerna städas löpande samt sköta kontakten med städföretaget (om det ej sker i klubbens regi)

 • administrera passagesystem samt informera tagginnehavare om de krav som ställs för innehav av tagg

 • kommunikation till fastighetsägare och fastighetsförvaltare

 • kommunikation med larmföretaget

 • kontroll av brandlarm

 • fördela P-biljetter till de P-platser som finns runt huset

 • i samarbete med kommittéerna boka och i övrigt hantera eventuell utlåning av lokalen till medlemmar

Medlemmar i kommittéen: Anders Gabert, Erik Engel, Leif Carlsson, Dharmanna Helander Wigh, Peter Jonsson
Kontaktyta i styrelsen: Niclas Jonasson

Mailadress: This is a mailto link

 

 

 

Stödfunktion Kommunikation och marknadsföring

UNDER ETABLERING!

Denna stödfunktion skall arbeta nära kommittéer och kontaktytor i kommande aktiviteter och i årshjulets inlagda händelser. Några månader innan en aktuell aktivitet skall personer från den aktuella kommittén vara i kontakt med Kommunikation & Marknad. Där sätter man sig ner i en arbetsgrupp med berörda för att titta över aktuell budget och tillsammans arbeta fram mål och behovet av stöd och vilka som skall göra vad. 

Bemanning: Veronica Stjernström (ansvarig för etablering av stödfunktionen), Hanna Markusson (sociala medier) 

Uppdaterad: 16 MAR 2020 21:07 Skribent: Hanna Markusson

Kommande styrelsemöten:

18 maj

22 juni


Har du frågor eller punkter som styrelsen bör ta upp på sitt nästkommande styrelsemöte. Maila: This is a mailto link

 


 

logo webshop

sunder

dansskor

Postadress:
Gävle Rockin Rollin Club - Danssport
Kaserngatan 107
80282 Gävle

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link