Hoppa till sidans innehåll

Våra kommitteer


Kurskommittén

Kommittén ska arbeta för att:

 • hålla hög kvalitet

  GRRC erbjuder kurser med utbildade ledare och trivsamt umgänge. Föreningen är lyhörd och öppen för delaktighet. 

 • vara attraktiv

  GRRC uppmuntrar och lockar så många som möjligt oavsett ålder, kön eller etnisk tillhörighet, till att välja dans som motionsform och fritidssysselsättning. 

 • erbjuda kurser i olika dansstilar

  För att svara upp till efterfrågan och vara en attraktiv dansförening erbjuder GRRC kurser i olika dansstilar och nivåer.

Arbetsgrupp Kursadmin

 • lägga ut föreningens kurser halvårsvis

 • sköta samtliga antagningar som berör kursverksamhet

 • bokning av lokalen till kursverksamhet

Medlemmar i kommittéen: Dharmanna Helander Wigh, Jan Lindström, Inger Lindström, Mikael Karlström
Kontaktyta i styrelsen: Mikael Karlström

Mailadress: This is a mailto link

Arbetsgrupp Ledare

 • stötta och företräda våra instruktörer

 • länk mellan instruktörer, styrelsen och andra kommittéer

 • rekrytera nya instruktörer

 • utbilda och vidareutbilda instruktörer vid behov

 • regelbunden dialog med alla instruktörer

 • anordna aktiviteter för och möten med instruktörer för att få en bra sammanhållning

 • planera kurser med fokus på både instruktörers och deltagares bästa

Medlemmar i kommittéen: Jessika Nilsson och Jenny Nokbin
Kontaktyta i styrelsen: Mikael Karlström

Mailadress: This is a mailto link

  

 

 

Trivselkommittén

Kommittén ska arbeta för att:

 • vara välkomnande
  Föreningens medlemmar ska känna sig välkomna och trivas i föreningen, oavsett ålder, kunskapsnivå och tidigare erfarenheter. Föreningen är lyhörd för önskemål och efterfrågan, verksamheten bygger även på delaktighet och omhändertagande av nya medlemmar.

 • vara inbjudande
  Föreningens lokaler, inredning och teknik ska var enkla, inbjudande och funktionella som stöd för verksamheten. Besökare ska känna sig trygga hos oss.

Arbetsgrupp Trivsel

 • socialdanskvällar/trivselkvällar för klubbens alla dansare

 • temakvällar för klubbens alla dansare, t.ex. följarkvällar, förarkvällar, prova på charleston, julsmörgås på julavslutning, kick off vid terminstart, halloweendans vid halloween, bussresa, socialdansläger osv.

Arbetsgrupp Café

 • beställa och fylla på varor i caféet samt tar hand om försäljningen i café

 • sammarbeta med klubbens andra kommittéer hjälpa till med inköp och bemanning i caféet under deras evenemang, t.ex. valentine swing, jack n jill tävling osv

 • köpa in avslutningsfika till samtliga kursdeltagare vid terminsavslut som delas ut av ledare.

Medlemmar i kommittéen: Agneta Eriksson, Hanna Markusson, Emma Eriksson
Kontaktyta i styrelsen: Hanna Markusson

Mailadress: This is a mailto link

 

 

 

Tävlingskommittén

Kommittén ska arbeta för att:

 • vara utvecklande

  Föreningens tävlande, i alla nivåer och discipliner, ska ges goda förutsättningar för att utvecklas och uppnå de individuellt satta tävlingsmålen.

 • ha stor bredd

  Föreningen ska uppmuntra och verka för att de tävlande ska finnas inom samtliga av föreningens discipliner. Föreningen ska också uppmuntra tävlande inom alla nivåer, från R-tävlingar till GP-tävlingar och nationella och internationella mästerskap.

 • vara aktiv

  Föreningen ska finnas väl representerad med många tävlanden på ett stort antal tävlingar runt om i landet. Föreningen ska även arrangera tävlingar.

Arbetsgrupp tävling

 • boka tränare och instruktörer till träningstillfällen och läger

 • regelbundna träningstillfällen i föreningens regi

 • extra träningstillfällen och läger för aktivt tävlande

 • två gånger per år bjuda in till möte för alla som ingår i tävlingsverksamhetens satsning

 • avslutningsfest för tävlande

 • rekrytera nya tävlande, utveckla befintliga tävlande och verka för att lyfta fram ungdomar inom tävlingsdansen

 • anmäla dansare till tävlingar

 • hantera tävlingslicenser för klubbens tävlande

 • anordna arrangemang i samband med tävlingar

 • beställa och dela ut tävlingskläder

Medlemmar i kommittéen: Johanna Thorsell, Leif Carlsson, Christoffer Persson, Jessika Lindegren
Kontaktyta i styrelsen: Annika Alfsdotter


Mailadress: This is a mailto link

Arbetsgrupp Tävlingsarrangör

 • anordna medlemstävlingar och klubbmästerskap

Större tävlingar beslutas av styrelsen och hanteras som ett projekt/uppdrag (tex Bockrocken/Bockbuggen):

 • ta fram förslag till budget och plan för genomförandet av tävlingen

 • säkra funktionärer

 • arrangera och söka sanktion för både Regional som Nationella tävlingar

 • säkra funktionärer och ansvariga till tävlingar enligt danssportförbundets kriterier

 • vid behov utbilda funktionäret

Medlemmar i kommittéen: Erik Engel, Gösta Amnell
Kontaktyta i styrelsen: Annika Alfsdotter

Mailadress: This is a mailto link

 

 

 

Stödfunktion Lokal och teknik

 • drift och underhåll av lokal samt vid behov ta fram förslag till förändringar

 • drift och underhåll av tekniska utrustning och IT-miljö, tex larm, ljudanläggning, datorer

 • administrera behörigheter i många av klubbens IT-system

 • i samarbete med kassören göra en budget för driften och underhåll av lokalerna, tex. hyra, städ, möbler, byte och underhåll av data och ljudanläggningar

 • beställa och tillse att lokalerna städas löpande samt sköta kontakten med städföretaget (om det ej sker i klubbens regi)

 • administrera passagesystem samt informera tagginnehavare om de krav som ställs för innehav av tagg

 • kommunikation till fastighetsägare och fastighetsförvaltare

 • kommunikation med larmföretaget

 • kontroll av brandlarm

 • fördela P-biljetter till de P-platser som finns runt huset

 • i samarbete med kommittéerna boka och i övrigt hantera eventuell utlåning av lokalen till medlemmar

Medlemmar i kommittéen: Anders Gabert, Erik Engel, Leif Carlsson, Dharmanna Helander Wigh,
Medhjälpare i kommittéen vid enstaka behov: Peter Jonsson, Lars Borbos, Dan Larsson
Kontaktyta i styrelsen: Niclas Jonasson

Mailadress: This is a mailto link

 

 

 

Stödfunktion Kommunikation och marknadsföring

Uppdrag:

Under 2020 var ett av fokusområdena för klubben att förbättra kommunikation och marknadsföring. Föreningen har sett ett behov under det gångna året av att organisera och strukturera upp föreningens arbete gällande kommunikation, marknadsföring, sponsring och ev. ansökan av bidrag.

För att lösa detta behov kommer en ny stödfunktion att etableras under 2021. Vi har endast sett behovet och i dagsläget söks engagerade medlemmar som kan tänkas starta upp denna stödfunktion.

Uppdaterad: 16 MAR 2020 21:07 Skribent: Hanna Markusson

Kommande styrelsemöten:

15 december


Har du frågor eller punkter som styrelsen bör ta upp på sitt nästkommande styrelsemöte. Maila: This is a mailto link

 


 

logo webshop

sunder

dansskor

Postadress:
Gävle Rockin Rollin Club - Danssport
Kaserngatan 107
80282 Gävle

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link