Hoppa till sidans innehåll

Våra kommitteer


Ledarkommittén
Har övergripande ansvar för att:

 • Stötta och företräda våra instruktörer
 • Vara en länk mellan instruktörer, styrelsen och andra kommittéer, framförallt kurskommittén
 • Rekrytera nya instruktörer
 • Utbilda och vidareutbilda instruktörer vid behov
 • Ha en regelbunden dialog med alla instruktörer
 • Anordna aktiviteter för och möten med instruktörer för att få en bra sammanhållning
 • Planera kurser tillsammans med kurskommittén med fokus på både instruktörers och deltagares bästa

Medlemmar i kommittéen: Jessika Nilsson, Anette Edström och Jenny Nokbin
Kontaktyta i styrelsen: Annette Edström

Mailadress: This is a mailto link

------------------------------------------------------------------------------------------------

Tävlingskommittén 

Uppdrag: 
Kommittén ska arbeta för att locka nya tävlande och för att utveckla de par som aktivt tävlar. Kommittén ska aktivt verka för att lyfta fram föreningens ungdomar inom tävlingsdansen. 

Aktiviteter: 

 • Hantera regelbundna träningstillfällen i föreningens regi 
 • Extra träningstillfällen för aktivt tävlande, Läger för aktivt tävlande   
 • Storgruppsmöte två gånger per år för alla som ingår i tävlingsverksamhetens satsning 
 • Avslutningsfest för tävlande 
 • Rekrytering av nya tävlande 
 • Ansvar för av styrelsen anslagen budget 

Arbetsuppgifter 

 • Boka tränare och instruktörer till träningstillfällen och läger  
 • Anmäla dansare till tävlingar 
 • Hantera tävlingslicenser för klubbens tävlande 
 • Ordnar med arrangemang i samband med tävlingar 
 • Ta fram mål för tävlingssatsningen 
 • Beställa och dela ut tävlingskläder 

Medlemmar i kommittéen: Johanna Thorsell, Annette Sletten Bergqvist, Leif Carlsson
Kontaktyta i styrelsen: Tony Wallin

 Mailadress: This is a mailto link

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 Trivselkommittéen

Arbetsuppgifter:

 • Beställa och fylla på varor i caféet samt tar hand om försäljningen i café. 
 • Genomför socialdanskvällar/trivselkvällar för klubbens alla dansare. 
 • Vid vissa tillfällen under terminen genomför temakvällar för klubbens alla dansare. T.ex. följarkvällar, förarkvällar, prova på charleston, julsmörgås på julavslutning, kick off vid terminstart, haloweendans vid haloween, bussresa, socialdansläger osv. 
 • Kommittéen kan i sammarbete med klubbens andra kommittéer hjälpa till med inköp och bemanning i caféet under deras evenemang.  T.ex. valentine swing, jack n jill tävling osv.
 • Kommittéen köper in avslutningsfika till samtliga kursdeltagare vid terminsavslut som delas ut av ledare. 

Medlemmar i kommittéen: Agneta Eriksson, Hanna Markusson, Emma Eriksson
Kontaktyta i styrelsen: Hanna Markusson

Mailadress: This is a mailto link

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Lokal- & teknikkommittéen

Bemmaning:
Lokalkommittén bör bestå av personer som arbetar med lokalfrågor, som sköter bokningen av lokalerna (Kurskommittén), drift och underhåll av lokalerna samt personer med teknisk kompetens för att sköta och installera data och ljud. Kontaktperson mot styrelsen bör vara ordförande, vice ordförande eller kassör då kommittén omsätter stora belopp.

Uppgift:
Lokalkommittén har till uppgift att svara för drift och underhåll av GRRC:s lokaler. Vid behov även ta fram förslag på nya eller förändring av GRRC:s lokaler. I detta ansvar ingår även följande;

 • Årligen och tillsammans med kassören göra en budget för driften och underhåll av lokalerna. Där ingår kostnader för tex. hyra, städ, möbler, byte och underhåll av data och ljudanläggningar.
 • Beställa och tillse att lokalerna städas löpande. Sköta kontakten med städföretaget.
 • Ansvara för kontakten mellan fastighetsägare, fastighetsförvaltare och GRRC.
 • Ansvara för att ljudanläggningar fungerar som avsett.
 • Ansvara för att datorer fungerar som avsett.
 • Administrera passagesystem (tagg) samt informera tagginnehavare om de krav som ställs för innehav av tagg. (Debitera avgift för tagginnehav.)
 • Sköta kontakten med larmföretaget. (Instruktion behövs)
 • Fördela P-biljetter till de P-platser som finns runt huset
 • Godkänna och tillsammans med Kurskommittén boka och i övrigt hantera eventuell utlåning av GRRC:s lokaler till medlemmar.

Lokalkommittén har inte till uppgift att;

 • Lokalkommittén tillhandahåller ingen form av akut support, som tex.: Akut support på teknisk utrustning (datorer, ljudanläggningar, passagesystem etc.).
 • Låsa/låsa upp lokalen för olika behov.

Medlemmar i kommittéen: Anders Gabert, Erik Engel, Leif Carlsson, Dharmanna Helander Wigh, Peter Jonsson
Kontaktyta i styrelsen: Niclas Jonasson

Mailadress: This is a mailto link

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurskommittéen

Uppdrag:
• Kommittén ska lägga ut föreningens kurser halvårsvis.
• Kommittén sköter samtliga antagningar som berör kursverksamhet.
• Kommittén ska samråda med ledarkommittén.
• Kommittén ansvarar för bokning av lokalen till kursverksamhet.

Medlemmar i kommittéen: Dharmanna Helander Wigh, Jan Lindström, Inger Lindström, Mikael Karlström
Kontaktyta i styrelsen: Mikael Karlström

Mailadress: This is a mailto link

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Tävlingsarrangörskommittéen

Uppdrag:
• Kommitténs uppgift är att arrangera och söka sanktion för både Regional som Nationella tävlingar, samt anordna medlemstävlingar och klubbmästerskap.
• Kommittén ansvarar för att utbilda funktionärer, och ansvariga till tävlingar enligt danssportförbundets kriterier.
• Kommittén bör bestå av ca 6-10 medlemmar då det är många ansvarsområden inför en tävling. Vi behöver i nuläget fler medlemmar.

Medlemmar i kommittéen: Erik Engel, Gösta Amnell
Kontaktyta i styrelsen: Tony Wallin

 Mailadress: This is a mailto link

 

Uppdaterad: 16 MAR 2020 21:07 Skribent: Hanna Markusson

 


Styrelsemöten VT 2021:
20 Januari

Kommittémöten VT 2021:
24 Januari - verksamhetsplan och målarbete

Har du frågor eller punkter som styrelsen bör ta upp på sitt nästkommande styrelsemöte. Maila: This is a mailto link

 


 

logo webshop

sunder

dansskor

Postadress:
Gävle Rockin Rollin Club - Danssport
Kaserngatan 107
80282 Gävle

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link