Hoppa till sidans innehåll

Våra kommitteer


Ledarkommittén
Har övergripande ansvar för att:

 • Stötta och företräda våra instruktörer
 • Vara en länk mellan instruktörer, styrelsen och andra kommittéer, framförallt kurskommittén
 • Rekrytera nya instruktörer
 • Utbilda och vidareutbilda instruktörer vid behov
 • Ha en regelbunden dialog med alla instruktörer
 • Anordna aktiviteter för och möten med instruktörer för att få en bra sammanhållning
 • Planera kurser tillsammans med kurskommittén med fokus på både instruktörers och deltagares bästa

Medlemmar i kommittéen: Jessika Nilsson, Anette Edström och Jenny Nokbin
Kontaktyta i styrelsen: Annette Edström

Mailadress: This is a mailto link

------------------------------------------------------------------------------------------------

Tävlingskommittén 

Uppdrag: 
Kommittén ska arbeta för att locka nya tävlande och för att utveckla de par som aktivt tävlar. Kommittén ska aktivt verka för att lyfta fram föreningens ungdomar inom tävlingsdansen. 

Aktiviteter: 

 • Hantera regelbundna träningstillfällen i föreningens regi 
 • Extra träningstillfällen för aktivt tävlande, Läger för aktivt tävlande   
 • Storgruppsmöte två gånger per år för alla som ingår i tävlingsverksamhetens satsning 
 • Avslutningsfest för tävlande 
 • Rekrytering av nya tävlande 
 • Ansvar för av styrelsen anslagen budget 

Arbetsuppgifter 

 • Boka tränare och instruktörer till träningstillfällen och läger  
 • Anmäla dansare till tävlingar 
 • Hantera tävlingslicenser för klubbens tävlande 
 • Ordnar med arrangemang i samband med tävlingar 
 • Ta fram mål för tävlingssatsningen 
 • Beställa och dela ut tävlingskläder 

Medlemmar i kommittéen: Johanna Thorsell, Annika Löfqvist, Annette Sletten Bergqvist, Leif Carlsson
Kontaktyta i styrelsen: Tony Wallin

 Mailadress: This is a mailto link

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 Trivselkommittéen

Bemanning. 

 • Virve, beställer varor till café, bemannar i café vis socialdanser och evenemang som Trivselkommittén har hand om. 
 • Micke, allt i allo och service. 
 • Agneta, allt i allo och service. 
 • Hanna, tar hand om evenemang som kommittén ordnar samt annonserar på GRRC sociala medier från kommittén. Kontaktperson mot styrelsen. 

Ansvar/Befogenheter. 

 • Inköp till café. Beställer och fyller på varor samt tar hand om försäljningen i café. 
 • Genomför socialdanskvällar/trivselkvällar för klubbens alla dansare. 
 • Vid vissa tillfällen under terminen genomför temakvällar för klubbens alla dansare. Som ex Tjej- och killkväll för alla.
 • Vissa evenemang som kommittén blir tillfrågad att hjälpa till med, som ex Valentine swing, ordnar kommittén med inköp samt bemannar café. 
 • Avslutningsfika för kurserna vid terminsavsluten. 
 • Vissa evenemang som medlemsfest, Jack o Jill tävlingen samt knytkalaset i samband med den tävlingen, bussresa för medlemmarna samt socialdansläger, har kommittén frågetecken på om det ska finnas som ansvar hos trivselkommittén.

Medlemmar i kommittéen: Virve Norrback, Mikael Hast, Agneta Eriksson, Hanna Markusson
Kontaktyta i styrelsen: Hanna Markusson

Mailadress: This is a mailto link

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Lokal- & teknikkommittéen

Bemmaning:
Lokalkommittén bör bestå av personer som arbetar med lokalfrågor, som sköter bokningen av lokalerna (Kurskommittén), drift och underhåll av lokalerna samt personer med teknisk kompetens för att sköta och installera data och ljud. Kontaktperson mot styrelsen bör vara ordförande, vice ordförande eller kassör då kommittén omsätter stora belopp.

Uppgift:
Lokalkommittén har till uppgift att svara för drift och underhåll av GRRC:s lokaler. Vid behov även ta fram förslag på nya eller förändring av GRRC:s lokaler. I detta ansvar ingår även följande;

 • Årligen och tillsammans med kassören göra en budget för driften och underhåll av lokalerna. Där ingår kostnader för tex. hyra, städ, möbler, byte och underhåll av data och ljudanläggningar.
 • Beställa och tillse att lokalerna städas löpande. Sköta kontakten med städföretaget.
 • Ansvara för kontakten mellan fastighetsägare, fastighetsförvaltare och GRRC.
 • Ansvara för att ljudanläggningar fungerar som avsett.
 • Ansvara för att datorer fungerar som avsett.
 • Administrera passagesystem (tagg) samt informera tagginnehavare om de krav som ställs för innehav av tagg. (Debitera avgift för tagginnehav.)
 • Sköta kontakten med larmföretaget. (Instruktion behövs)
 • Fördela P-biljetter till de P-platser som finns runt huset
 • Godkänna och tillsammans med Kurskommittén boka och i övrigt hantera eventuell utlåning av GRRC:s lokaler till medlemmar.

Lokalkommittén har inte till uppgift att;

 • Lokalkommittén tillhandahåller ingen form av akut support, som tex.: Akut support på teknisk utrustning (datorer, ljudanläggningar, passagesystem etc.).
 • Låsa/låsa upp lokalen för olika behov.

Medlemmar i kommittéen: Erik Engel, Leif Carlsson, Lars Borbos, Dharmanna Helander Wigh
Kontaktyta i styrelsen: Niclas Jonasson

Mailadress: This is a mailto link

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurskommittéen

Information saknas

Medlemmar i kommittéen: Dharmanna Helander Wigh, Jan Lindström, Inger Lindström, Mikael Karlström
Kontaktyta i styrelsen: Mikael Karlström

Mailadress: This is a mailto link

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Tävlingsarrangörskommittéen

Information saknas.

Medlemmar i kommittéen: Annika Löfqvist, Erik Engel, Gösta Amnell
Kontaktyta i styrelsen: Tony Wallin

 Mailadress: This is a mailto link

 

Uppdaterad: 16 MAR 2020 21:07 Skribent: Hanna Markusson

Nästa styrelsemöte:
Måndag 10 Augusti 2020

Har du frågor eller punkter som styrelsen bör ta upp på sitt nästkommande styrelsemöte. Maila: This is a mailto link


 

logo webshop

sunder

dansskor

Postadress:
Gävle Rockin Rollin Club - Danssport
Kaserngatan 107
80282 Gävle

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link